Kancelária sa zameriava na celú oblasť priemyselných práv (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, topografie polovodičových prvkov, označenia pôvodu) a na ochranu práv vlastníkov duševného majetku pri porušovaní týchto práv. Ponúkame komplexné služby od zistenia stavu techniky cez spracovanie prihlášok, zabezpečenie ich právnej ochrany až po obranu týchto práv v prípade ich ohrozenia alebo porušenia.
Kancelária zabezpečuje ochranu priemyselných práv klientov aj v zahraničí.